Alaró: La vila i la font de ses Artigues

A la plaça de la vila es veu la parròquia (1) dedicada a sant Bartomeu i bastida amb pedra viva. En un costat, hi ha la creu d’en Coix i la rectoria. De camí cap a los Damunt es pot visitar el casal públic de Son Tugores (2), on s’ha conservat part de la tafona i del molí hidràulic que s’abastia de la font de ses Artigues. Per gairebé tots els carrers cèntrics es troben façanes amb portals rodons o de llinda. Al nord-oest del nucli s’estén el barri de los Damunt (3), origen d’Alaró. A la placeta es recorda que hi cremaren Cabrit i Bassa, per defensar el castell del rei invasor Alfons el Liberal, el 1285. Vora el camí Vell d’Orient hi ha les cases de la font des Jardí (4) amb un molí d’aigua ben interessant. Prop de la possessió de ses Artigues (5) es troba el qanat que, al segle XII, movia deu molins i encara proveeix l’horta i la vila. Camí amunt, es veuen els costers d’olivar marjat de s’Estret (6) i enllaça amb el llogaret d’Orient.

Plaça Cabrit i Bassa

Plaça Cabrit i Bassa (M. A. Escanelles) 

Mapa