Esporles: La vila vella

Des de l’església de Sant Pere (1) s’arriba a la rectoria. Es pot pujar pels carrers de Costa i Llobera i de Mossèn Alcover fins al caminet empedrat que du a la font de Son Tries de Baix (2). És una surgència important amb mina, safareig i rentadors, que encara proveeix el poble. Baixant cap al passeig del Rei es pot trescar la vila vella, estesa pel marge oriental del torrent de Sant Pere.

 És interessant l’harmonia constructiva de les cases del carrer des Balladors (3), del carrer de Mestre Munar (s’Escola) (4) més amunt, i dels carrers de Cotoner i de la Creu. Finalment, hi ha el carrer de Darrere sa Paret (5) i el carrer des Gorg (6). En el trajecte, podem veure una arquitectura popular austera en què destaquen voladissos amb teules pintades, algunes datades a mitjan segle XIX. 

Teules pintades
Teules pintades (Vicenç Sastre) 

Mapa