Palma: La Tramuntana ciutadana Sarrià i Bunyolí

El nucli d’Establiments Vell (es Rutló) sorgí a partir de l’ocupació de la finca de Son Gual de Pocafarina al segle XVI. S’amplià amb la urbanització des Muntant, pertanyent a Sarrià, que prengué el nom d’Establiments Nou. El 1837 s’independitzà d’Esporles i el 1919 s’annexionà a Palma.

Des de la placeta des Rutló (1) es pot anar pel camí del cementeri o de Sarrià. Arrambades als turons, apareixen les cases de Sarrià (2). El camí passa prop de la font homònima i per Son Llebrers i Son Malferit, i connecta amb el camí des Verger d’Esporles.

La possessió actual reflecteix l’ampliació de les cases que es feu als segles XVII i XVIII, presidida per una gran façana atalussada, amb quatre plantes, una gran clastra i un jardí. Hi destaquen, també, el celler i la tafona.

Font de Sarrià

Font de Sarrià (Vicenç Sastre)

Reculant fins al portell de Bunyolí, es pot seguir fins a la possessió de Bunyolí (3), centre de la baronia d’aquest nom. Les cases actuals daten de final del segle XVII i tenen un pati exempt, una capella i una tafona de grans dimensions. Al voltant, destaca l’aqüeducte que duia l’aigua de la font de Comals.

 Un camí paral·lel a la torrentera arriba fins a la finca de Son Gual (4), una alqueria islàmica antiga, amb cases del segle XVI, molt reformades. Es pot seguir la passejada sortint a la carretera Ma-1042. 

Escut de Bunyolí

Escut de Bunyolí (M. A. Escanelles)

Mapa