Santa Maria del Camí: Son Torrella

Es pot arribar a Coanegra des del poble de Santa Maria pel camí homònim, o també des d’Alaró i des de Fora Vila. Ran del torrent, el casal de Son Torrella (1) domina un entorn d’horta, a peu de muntanya. Per davant, hi passa el camí Vell d’Alaró, empedrat en un tram. Davant les cases, hi ha la síquia de Coanegra, que canalitzava l’aigua de la font cap a Santa Maria.

El camí de Coanegra s’interna per la coma i arriba a la vall d’Orient, fitat per possessions històriques: Son Berenguer, Son Agulla i Son Oliver, on hi ha un dels dos aqüeductes de la síquia (2). La síquia neix a la font de Coanegra, situada després de les cases de Son Pou (3).

A la vall de Coanegra hi destaca també un conjunt d’elements etnològics: barraques, forns de calç, rotlos de carboner, marjades...

Tafona de Son Torrella

Tafona de Son Torrella (M. A. Escanelles)

De les cases de Son Torrella, en destaquen la façana monumental i una gran clastra. Recentment, s’hi ha rehabilitat la gran tafona de quatre bigues.

D’acord amb la importància de l’aigua, ja en el segle XIII se citaven la font de Coanegra i nou molins hidràulics. En la centúria següent, la contrada es conegué com la vall dels Molins o de la Molinada. Al llarg del temps, ha subministrat productes de muntanya i ramaders, fruita i verdura, oliva, oli, farina i draps. També hi va haver una antiga esglesieta ubicada a l’entrada de la vall. Davant Son Torrella transcorr el camí Vell de Ciutat a Alaró, on encara s’ha pogut preservar un tram empedrat del traçat, considerat d’origen romà.

Son Torrella

Son Torrella (Vicenç Sastre)

Mapa